Do vyprodání skladových zásob

Všeobecné obchodní podmínky

PRAVIDLA OBCHODU

 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 2.  Vylučuje se objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 3. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
 4. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 5. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

 

Speciální nabídky a akce

Speciální nabídky a slevy jsou pouze na zakoupené zboží. V případě vrácení části objednávky a nesplnění podmínek pro její uplatnění  zaniká tak nárok na slevu.  U akce 1+1ks zdarma je zboží považováno za komplet. Vrácení pouze části kompletu bude uhrazena pouze poměrná část. 

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty anebo je možno si je vyzvednout osobně.
 2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží označené jako SKLADEM expedováno dle rozpisu Poštovné a doprava.
 3. Zboží označené : Na dotaz, není skladem !!! doba dodání je cca 4 týdny. Tato doba se mění dle objednávek což znamená, že se může výrazně zkrátit, ale i o něco prodloužit. Záleží na množství objednávek. Na takto objednané zboží se samozřejmě vztahují všechny reklamační podmínky viz. reklamační řád.
 4. Ke každé dodávce zboží je přiložen dodací list/vratka. Daňový doklad je zaslán elektronicky při odeslání nebo převzetí zboží (u objednávek na dobírku).

 

Výměna zboží: V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete doporučeně na naši adresu ( poštovné k nám hradí zákazník), a to včetně Vratky. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu. Poštovné/ přepravné a náklady spojené s výměnou zboží u 1. výměny hradíme my, u dalších výměn si hradí zákazník. 1. výměna zdarma neplatí pro zboží s označením VÝPRODEJ. U tohoto zboží si zákazník hradí poštovné k nám i zpět. 

Postup:

 1. Informujte nás předem e-mailem obchod@johany.cz .
 2. Zboží zašlete jako doporučený nebo obyčejný balík dle hodnoty zboží (ne na dobírku) na naši adresu ( poštovné si hradní zákazník).
 3. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií o koupi zboží v našem obchodě. 
 4. Obratem Vám bude zasláno zboží výměnou ( poštovné hradíme my).

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem ( Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci :

 1. Informujte nás o reklamaci e-mailem nebo písemně.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu.
 3. Do zásilky vložte odtrženou spodní část faktury, uveďte důvod reklamace a číslo účtu pro vrácení částky.
 4. Doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.
 5. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo odstoupit od smlouvy má kupující podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku i v případě, že zboží již použil, ba dokonce i tehdy, jestliže jej již částečně opotřeboval viz. níže.

Pro vrácení 100% kupní ceny za zboží jen nutné vrátit zboží na vlastní náklady, úplné, nepoškozené, nepoužité (jen vyzkoušené), čisté, pokud možno včetně originálního obalu a vč. visaček, spolu s fakturou ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, ušpiněné, poškozené nebo částečně potřebované, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích. To znamená že, bude kupní cena spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě odpovídající stavu a opotřebení zboží (snížení kupní ceny se může v určitých případech vyšplhat až na výši 90% ceny zboží). Nad to mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Kupujícímu bude do 14 dnů od účinnosti odstoupení od kompletní smlouvy ( obdržení zboží), předem dohodnutým způsobem, vrácena celá částka za zboží (případně snížena o vzniklé opotřebení) + náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží viz. §1832 odst. 2. OZ.

NÁKLADY S UPLATNĚNÍM NÁROKU VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ SI HRADÍ ZÁKAZNÍK ( např.: poštovné k nám).

 

Vrácení/ výměna spodního prádla

Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet za dodržení základní hygienické opatření. Prádlo se zkouší vždy na vlastní spodní prádlo nebo za použít např. přibalené ochranné folie (v případě plavek a podobného sortimentu), nikdy se nezkouší na holé tělo.

Během zkoušení by nemělo dojít k jeho zjevnému použití nebo opotřebení. Zboží si můžete vyzkoušet, ale je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, vyprané, může prodávající uplatnit náhradu škody až ve výši 100% hodnoty zboží.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno a jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. jednorázové kalhotky, punčochové kalhoty, ponožky, kosmetika apod.).

Nejsou-li stanovené hygienické podmínky dodrženy, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: dle § 1837 OZ

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud se jedná o kosmetiku a jednorázové kalhotky, je výměna nebo vrácení peněz možné pouze v případě, že zboží nejeví žádné známky užívání. Tím lze rozumět i porušení originálního ochranného obalu, který je zárukou, že zboží nebylo použito. Kosmetika a jednorázové kalhotky splňují předpoklady k uplatnění uvedené výjimky, pokud dojde k porušení jejich originálního ochranného obalu, případně dojde-li k jejich byť zkušebnímu použití. Kupující tak v těchto případech nemůže uplatnit své právo k odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí věci.

 

Postup:

Informujte nás předem na e-mail obchod@johany.cz nebo písemně.
Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu spolu s kopií faktury nebo průvodním dopisem o vašem požadavku ( výměna/ vrácení zboží) a upřesněním způsobu vrácení částky ev. číslem účtu.
Je-li zboží v pořádku, peníze Vám vrátíme na vámi uvedený účet bez dalších poplatků nebo složenkou* v tomto případě bude stržen poplatek za složenku typu C dle tarifů České pošty.
V případě vracení zboží nekompletního, ušpiněného, poškozeného a částečně opotřebovaného bude vracená částka procentuálně snížena dle stavu zboží.
Peníze budou vráceny do 14 dnů od převzetí zásilky. Pokud není písemně nebo e-mailem zasláno odstoupení od smlouvy s údaji potřebnými k vrácení částky ( Odstoupení od smlouvy není kompletní), může se lhůta na vrácení částky prodloužit. 

NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY 

Sjednání smluvní pokuty dle § 2048 Občanského zákoníku. V případě objednání zboží na dobírku a následnému odmítnutí převzetí zboží, zákazník souhlasí s uhrazením zmařeného poštovného/přepravného v plné výši dle ceníku přepravy České pošty a přepravní společnosti PPL uvedeného v e-shopu. Na dlužnou částku bude zaslána faktura k úhradě. V případě nezaplacení do 7 dnů, bude účtováno penále ve výši 0,6% z dlužné částky za každý den prodlení. Pohledávka bude vymáhána soudně nebo odprodána firmě zabývající se vymáháním pohledávek. 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.


Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.


Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.


Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod h

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm


Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.